Odkryto bakterie zwalczające klimat

Odkryto bakterie zwalczające klimat
Odkryto bakterie zwalczające klimat
Anonim

Naukowcy z Cornell University odkryli nowy rodzaj bakterii glebowych, które dobrze niszczą materię organiczną, w tym rakotwórcze chemikalia, które są uwalniane podczas spalania węgla, gazu, ropy i odpadów. Wyniki opublikowano w International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology.

Zmiany klimatyczne od kilku lat uznawane są za jeden z najważniejszych problemów ludzkości, który może prowadzić do śmierci zwierząt i ludzi. Naukowcy na całym świecie od dawna szukają sposobów na spowolnienie lub odwrócenie tego procesu.

W nowej pracy biolodzy z Cornell University odkryli nowy gatunek bakterii należący do rodzaju Paraburkholderia, które znane są ze zdolności do rozkładania związków aromatycznych. Niektóre gatunki mogą również tworzyć guzki korzeniowe w roślinach, które wiążą azot atmosferyczny. Nowy gatunek nazwano Paraburkholderia madseniana.

Pierwszym krokiem w nowych badaniach było zsekwencjonowanie genów rybosomalnego RNA bakterii, które dostarczyło dowodów genetycznych na to, że Paraburkholderia madseniana jest gatunkiem wyjątkowym. Badając nowe bakterie, naukowcy zauważyli, że szczególnie dobrze radziły sobie z rozkładaniem węglowodorów aromatycznych wchodzących w skład ligniny, głównego składnika biomasy roślinnej i materii organicznej gleby.

Oznacza to, że znalezione przez naukowców mikroorganizmy mogą być kandydatami do badań w dziedzinie biodegradacji i odgrywać ważną rolę w obiegu węgla w glebie. Naukowcy chcą teraz dowiedzieć się więcej na temat symbiotycznego związku między bakteriami a drzewami leśnymi. Wstępne badania pokazują, że drzewa dostarczają węgiel do bakterii, co z kolei degraduje materię organiczną gleby, uwalniając w ten sposób składniki odżywcze, takie jak azot i fosfor, dla drzew.

Zrozumienie, w jaki sposób bakterie rozkładają węgiel w glebie, może mieć kluczowe znaczenie dla zapewnienia odporności gleby oraz zdolności do przewidywania i zwalczania przyszłych zmian klimatycznych na Ziemi.

Zalecana: